Jesteśmy EKO Trading S.A.
Twój Recycler Elektroniki

Dostarczamy kompleksowo surowce do produkcji.

Jesteśmy producentemśrodków biobójczych
Wyprodukujemy każdą markę

Zadbamy o Twoje dostawy surowców do produkcji

Pracujemy na rzecz
poprawy stanu środowiska

Współdziałamy z innymi podmiotami z branży ekologicznej

Sprzedajemy certyfikowaną biomasą (RedCert/GMP+)

Oferujemy RME, FAME, UCOME, bio-komponenty oraz CDRO i UCO.

Czym się zajmujemy
Nasza Oferta

Handel
Surowce dla Polskiego przemysłu - najniższe ceny

Optymalizacja
dostaw surowców do produkcji względem logistyki

Finanse
finansujemy Polski przemysł. Pogadajmy o możliwościach

Strukturyzacja
zakupów surowców w celu obniżenia kosztów produkcji

Jesteśmy Twoim Partnerem w zakresie dostaw surowców


Spółka EKO Trading S.A. zajmuje się przede wszystkim hurtowym handlem międzynarodowym różnego rodzaju surowcami. Począwszy od transakcji handlowych biomasą certyfikowaną, przez pasze i żywiec oraz mięso (posiadamy certyfikację w zakresie REDCert oraz GMP+ a także decyzje ARiMIR oraz PIW) realizujemy różnego rodzaju zlecenia w postaci poszukiwania surowców dla polskiego przemysłu. Ze względu na posiadane doświadczenie oraz wiedzę specjalistyczną chcemy wspomagać polskie przedsiębiorstwa cierpiące na chwilowy brak półproduktów w zakresie szybkiego pozyskiwania niezbędnych półfabrykatów czy też części do produkcji z terenu innych rynków równoległych.

Wspólnie działajmy na rzecz ochrony naszego środowiska dla przyszłych pokoleń

Jesteśmy firmą nastawioną na systematyczny wzrost i długofalową współpracę. W naszym zainteresowaniu są aspekty związane z ochroną środowiska i działania propagujące ekologiczny tryb funkcjonowania. Nawiążemy współpracę z podmiotami podzielającymi nasze podejście do ochrony Ziemi i jej zasobów. Chcemy współdziałać na rzecz kształtowania proekologicznej kultury zarówno w biznesie jak i poza nim.

Siedziba firmy:
CeDePe Building
ul. Żeromskiego 53
90-625 Łódź
Polska

Zadzwoń
Biuro: +48 42 2888 072
Handel: +48 509 727 127
Sekretariat: +48 531 997 410
Prezes: +48 795 485 434

Napisz do nas:
Zarząd: prezes@ekotrading
Handel: biuro@ekotrading.com
Sekretariat: biuro@ekotrading.com
ALERT-SOS: alert@ekotrading.com